Järna Båtklubb – websida

Jag har satt upp en websida åt båtklubben i Järna. Installationen består av WordPress med ett antal plugins för att förbättra upplevelsen och prestandan. Se mer på Järna Båtklubb