Hjälp BSA/programleverantören kommer!

Hur kan jag snabbt förbereda en revision/besök från BSA eller en programleverantör?

Här har jag sammanställt några snabba tips inför ett besök från BSA eller en programleverantör.

Det viktigast ni måste veta är två saker:

a) Vad finns installerat på datorerna.
b) Vilka licenser äger vi.

Se till att genomföra en inventering så snabbt ni kan, det finns många produkter på marknaden och kvaliteten skiljer sig mycket mellan olika produkter. Läs mer om programmen i våra tester. Det går också att genomföra en manuell inventering men detta är inte bara tidskrävande utan risken är också stor att det blir fel.

Sammanställning av inköpta licenser kan också vara en utmaning, fakturapärmar, licensbevis och programkartonger måste samlas in.

Exempel:

Installerat

 

Programvara Version Leverantör Antal installationer
Microsoft Office 2007 Microsoft 18
Adobe Photoshop 11.0 Adobe 3
Licenser (som vi kan åberopa)

Programvara Version Leverantör Antal
Microsoft Office 2007 Microsoft 20
Adobe Photoshop 11.0 Adobe 2
Sammanställning (som vi skickar till BSA eller resp. leverantör)

Microsoft

Programvara Version Antal licenser Antal installerade Diff.
Microsoft Office 2007 20 18 +2
Adobe

Programvara Version Antal licenser Antal installerade Diff.
Adobe Photoshop 11.0 2 3 –
I bland så kan leverantören och BSA (framför allt BSA) kräva rapporter som är mer utförliga än ovan. T ex så kan det krävas rapporter med information om vad som är installerat på varje enskild dator.

T.ex: IP-Adress, Datornamn, Programvara, Version, Leverantör.