Vilka är utmaningarna?

Arbetet med licenshantering är inte alltid en dans på rosor, utan kan också bli en riktig utmaning! Genom att känna till vad som utmanar kan du enklare förbereda arbetet för att lyckas. Det här är utmaningarna:

  • Få med alla datorer i inventeringen
  • Hitta licensbevis (fakturor)
  • ”Se skogen för alla träden” eller ”Se allt som är installerat men inte syns” (Beroende på inventeringsverktyg)
  • Översätt installerat till licenser
  • Välja rätt licensmodell

Välj ett system som enkelt kan implementeras i er befintlig miljö och som du är säker på kommer att leverera den informationen du söker. De sista tre punkterna  kan med fördel läggas ut på extern part som är specialicerad licenshantering.

Andra svårigheter att jobba med kan vara:

  • Det kan vara svårt att spåra gamla licenser som uppgraderats i omgångar. Vad tillåter licenserna som köptes för 10 år sedan och har uppgraderats i omgångar? Har du kvar bevis på original licensen?
  • Avgöra vilka datorer som har OEM licenser kopplad till sig. En OEM licens är kopplad till en specifik dator och får inte installeras på en annan.
  • Skilja datorer som går under annat avtal (tex skollicenser). Kommuner kan ha olika avtal för program beroende på om den ska användas i skolorna eller i administrationen. Då gäller det att kunna skilja vilka datorer som ska kopplas till rätt avtal.
  • CAL licenser, samtidiga användare licenser etc.

Utmaningarna ovan är inte så stora att de motiverar att inte jobba med licenshantering! Allt går utom små, små barn och tennsoldater! ?