Vad är ISO 19770-1?

ISO 19770-1 är ett delramverk av ISO standarden ISO 19770.

Software asset management är de processer och verktyg som gör det möjligt för en organisation att använda och ha kontroll över sina tillgångar på ett optimalt sätt.

Det kan t.ex handla om att ta fram policydokument från ledningen som beskriver hur man förväntar sig att programvaror och licenser ska hanteras. Det kan också handla om att beskriva vilka som ansvarar för vad och hur programmet köps in, installeras, uppdateras eller avinstalleras mm.